درصد و نمونـه کارنامـه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی 95 – 96

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96

برای دریـافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت درون سراسر کشور – 9099072938

رشته ی هوشبری از شاخه های پیراپزشکی هست که درون چند سال گذشته طرفداران بسیـاری پیداکرده است.فارغ التحصیلان این رشته با اصول جدید ،روش ها و وسایل مراقبت از بیمار بیـهوش درون اتاق عمل ، هوشبری بدون کنکور 95 هنگام جراحی های عمومـی و تخصصی و همچنین مراقبت های ویژه آشنا مـی شوند و نحوه مراقبت از بیماران را درون مراحل بیـهوشی یـه صورت عملی آموزش مـی بینند.در رابطه با ادامـه تحصیل درون مقاطع بالاتر لازم هست بدانید کـه دانشجویـان درون مقطع کارشناسی ارشد مـی توانند درون رشته های دیگری از جمله پرستاری ،آناتومـی ، فیزیولوژی و … ادامـه تحصیل بدهد.ضمن اینکه فارغ التحصیلان این رشته درون تمامـی مقاطع امکان فعالیت درون مراکز درمانی را خواهند داشت.در ادامـه مطلب چندین نمونـه از کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 را درون اختیـارتان قرار داده ایم.در صورت تمایل مـی توانید به منظور انجام  مشاوره انتخاب رشته کنکور با مشاوران ما تماس بگیرید.برای اطلاع از رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد روی لینک کلیک نمایید.

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شـهید بهشتی تهران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 2161 رتبه کشوری : 6636 نام درس درصد ادبیـات فارسی 79% عربی 74% معارف 92% زبان 71% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 29% زیست شناسی 52% فیزیک 37% شیمـی 40%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شـهید بهشتی تهران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 5869 رتبه کشوری : 12401 نام درس درصد ادبیـات فارسی 76% عربی 82% معارف 97% زبان 26% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 44% زیست شناسی 40% فیزیک 39% شیمـی 14%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شـهید بهشتی تهران – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 3555 رتبه کشوری : 16739 نام درس درصد ادبیـات فارسی 45% عربی 59% معارف 58% زبان 48% زمـین شناسی 4% ریـاضیـات 33% زیست شناسی 43% فیزیک 39% شیمـی 31%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 2707 رتبه کشوری : 8572 نام درس درصد ادبیـات فارسی 67% عربی 76% معارف 75% زبان 26% زمـین شناسی 22% ریـاضیـات 43% زیست شناسی 54% فیزیک 27% شیمـی 20%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 5386 رتبه کشوری : 11335 نام درس درصد ادبیـات فارسی 70% عربی 67% معارف 78% زبان 42% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 32% زیست شناسی 56% فیزیک 30% شیمـی 29%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 8984 رتبه کشوری : 19148 نام درس درصد ادبیـات فارسی 55% عربی 65% معارف 60% زبان 43% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 44% زیست شناسی 28% فیزیک 35% شیمـی 38%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قزوین – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 2585 رتبه کشوری : 12670 نام درس درصد ادبیـات فارسی 53% عربی 64% معارف 83% زبان 15% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 34% زیست شناسی 46% فیزیک 40% شیمـی 42%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 7747 رتبه کشوری : 16467 نام درس درصد ادبیـات فارسی 74% عربی 75% معارف 63% زبان 46% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 25% زیست شناسی 43% فیزیک 24% شیمـی 33%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی شیراز – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 3603 رتبه کشوری : 16942 نام درس درصد ادبیـات فارسی 62% عربی 45% معارف 68% زبان 34% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 35% زیست شناسی 46% فیزیک 43% شیمـی 25%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 4388 رتبه کشوری : 14350 نام درس درصد ادبیـات فارسی 73% عربی 58% معارف 67% زبان 54% زمـین شناسی 1% ریـاضیـات 33% زیست شناسی 44% فیزیک 32% شیمـی 33%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی تبریز – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 7299 رتبه کشوری : 15470 نام درس درصد ادبیـات فارسی 57% عربی 43% معارف 79% زبان 66% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 38% زیست شناسی 36% فیزیک 29% شیمـی 37%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 13873 رتبه کشوری : 29889 نام درس درصد ادبیـات فارسی 22% عربی 18% معارف 38% زبان 42% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 48% زیست شناسی 22% فیزیک 53% شیمـی 23%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی همدان – منطقه 3 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 13290 رتبه کشوری : 50418 نام درس درصد ادبیـات فارسی 39% عربی 11% معارف 67% زبان 25% زمـین شناسی 2% ریـاضیـات 14% زیست شناسی 20% فیزیک 4% شیمـی 17%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 6978 رتبه کشوری : 24074 نام درس درصد ادبیـات فارسی 57% عربی 56% معارف 82% زبان 5% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 19% زیست شناسی 46% فیزیک 17% شیمـی 29%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کاشان  – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 11716 رتبه کشوری : 25105 نام درس درصد ادبیـات فارسی 53% عربی 57% معارف 62% زبان 20% زمـین شناسی -1% ریـاضیـات 47% زیست شناسی 24% فیزیک 39% شیمـی 27%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 3759 رتبه کشوری : 12232 نام درس درصد ادبیـات فارسی 50% عربی 63% معارف 78% زبان 42% زمـین شناسی 22% ریـاضیـات 42% زیست شناسی 39% فیزیک 27% شیمـی 19%

رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی قم – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 13978 رتبه کشوری : 30126 نام درس درصد ادبیـات فارسی 29% عربی 52% معارف 61% زبان 18% زمـین شناسی -6% ریـاضیـات 26% زیست شناسی 28% فیزیک 47% شیمـی 25%

درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی کرمانشاه – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 7437 رتبه کشوری : 15758 نام درس درصد ادبیـات فارسی 43% عربی 35% معارف 46% زبان 7% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 53% زیست شناسی 37% فیزیک 53% شیمـی 50%

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 1 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 5679 رتبه کشوری : 19128 نام درس درصد ادبیـات فارسی 65% عربی 63% معارف 50% زبان 54% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 27% زیست شناسی 36% فیزیک 24% شیمـی 25%

کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی اصفهان – منطقه 2 سال 95 – 96

رشته : تجربی رتبه درون منطقه : 15118 رتبه کشوری : 32664 نام درس درصد ادبیـات فارسی 36% عربی 26% معارف 43% زبان 51% زمـین شناسی 0% ریـاضیـات 11% زیست شناسی 48% فیزیک 22% شیمـی 26%

برای اطلاع از کارنامـه و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد  95 – 96 کلیک کنید

برای اطلاع از رتبه قبولی پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ کلیک کنید

برای دریـافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت درون سراسر کشور – 9099072938

سوالات خود را درون بخش نظرات با ما درون مـیان بگذارید…

. هوشبری بدون کنکور 95 . هوشبری بدون کنکور 95 : هوشبری بدون کنکور 95
[کارنامـه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه سراسری 95 – 96 هوشبری بدون کنکور 95]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 03:33:00 +0000